A CO WIE ON? (Metoda)

KAMELEON ma wiele barw i szeroką perspektywę widzenia, a zatem stawia na twórczość i eklektyzm. Ucząc dzieci i dorosłych bazuje na gamie różnych metod, które sprawdziły się w ciągu ostatnich lat pracy lektorów Kameleona. Lektorzy przede wszystkim dostosowują podejście metodyczne do indywidualnych potrzeb ucznia i dynamiki jego grupy.

Oto kilka innowacyjnych metod, z których korzysta Kameleon, czerpiąc z nich to, co najlepsze dla konkretnego ucznia:

Nauka multisensoryczna
-stymuluje i wykorzystuje dosłownie wszystkie zmysły ucznia za pomocą muzyki, dźwięków, obrazów, ruchu, a nawet jedzenia czy zapachów.

  • nastawiona jest na gry i zabawy związane ze zmysłami,
  • polega na aktywności, zaspokajając w ten sposób potrzebę ruchu i częstych zmian wykonywanych zadań.
  • rozwija także wyobraźnię i zachęca je do poznawania świata.

p.s. Okazuje się, że wiele niezależnych badań potwierdziło wpływ gestykulowania na poprawę pamięci. Gestykulujący nauczyciele mają lepiej zapamiętujących uczniów. Gestykulujący uczniowie mają lepsze oceny. Gestykulacja poprawiała zarówno zdolności nauki matematyki jak i języków obcych.

Metoda outdoor (nauka języka w plenerze)

– zajęcia prowadzone są poza szkołą, w miejscach i sytuacjach, których dotyczy temat zajęć (np. na dworcu, w przychodni czy w supermarkecie)

– uczestnicy tzw. gier miejskich wykorzystują poznane wcześniej słownictwo i zwroty w sytuacjach praktycznych poprzez dialogi, gry, rozwiązywanie problemów, świetnie się przy tym bawiąc:)


Metoda reagowania całym ciałem (Total Physical Response – TPR)

– W dużym stopniu rozwija ona umiejętność słuchania i rozumienia, zachęcając uczniów do reagowania na wypowiedziane przez nauczyciela zwroty i polecenia.

pobudza pamięć motoryczną i unika znużenia (zwłaszcza dzieci), spowodowanego zbyt długim przesiadywaniem, i szybkiej utraty koncentracji.

– Typowymi przykładami wykorzystania tej metody jest wprowadzanie nowego słownictwa połączonego z ruchem naśladującym daną czynność lub wprowadzenie piosenek ilustrowanych gestem.

Metoda komunikacyjna

– uczeń komunikuje się w języku obcym od samego początku nauki.

Metoda audiolingwalna

Metoda bezpośrednia

Metoda naturalna

– podobnie jak TPR, zakłada, że sukces w nauce języków obcych możliwy jest tylko poprzez wyeliminowanie stresu związanego z popełnianiem błędów i barier językowych.